บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์

โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์

ที่อยู่ เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25150

เบอร์โทร 089-9631236

Share on Line
Share on Pinterest