บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเบา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเบา

หมู่ 6, ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี, 25150
โทรศัพท์: 037 577 073

Share on Line
Share on Pinterest